اسکریپت فریر

ماژول ibsng فریر همراه با پنل کاربری و تمدید

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
نصب توسط اپراتور پشتیبانی.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات کامل محصول

ماژول مدیریت تبلیغات فریر virtual freer

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
نصب توسط اپراتور پشتیبانی.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

قالب فریر فول رسپانسیو + html5 همراه با فیلد کد تخفیف

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

قالب فریر فول رسپانسیو + html5 بدون فیلد کد تخفیف

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

قالب لینک مستقیم فریر همراه با فیلد کد تخفیف

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

قالب لینک مستقیم فریر بدون فیلد کد تخفیف

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول کارت های منقضی فریر

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول پرداخت آنلاین بانک رفاه فریر(سامان)

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول پرداخت آنلاین بانک سامان فریر

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول خروجی گیری فریر

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول لینک مستقیم فریر برای ورژن 1.58 این اسکریپت

سازگار با ورژن 1.58 فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول لینک مستقیم فریر - ورژن های 1.57 و پایین تر

سازگار با ورژن 1.57 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول کد تخفیف فریر virtual freer برای ورژن 1.58

سازگار با ورژن 1.58فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول کد تخفیف فریر virtual freer برای ورژن های 1.57 و پایین تر

سازگار با ورژن 1.57 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول پرداخت با مبلغ دلخواه

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
نصب توسط اپراتور پشتیبانی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول ارسال ایمیل یادآوری تمدید قبل از سررسید

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول بازیابی خرید های اکانت فریر

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول خبرنامه فریر

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

پلاگین ارسال ایمیل بعد از خرید به مدیر و کاربر

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول

ماژول بانک پاسارگاد فریر freer

سازگار با ورژن 1.58 و تمامی ورژن های قبلی فریر
تحویل خودکار و آنی.
بهمراه راهنمای نصب.
نصب رایگان.
پشتیبانی از محصول.
توضیحات محصول