هاست لینوکس(ویژه)

PELAN-1

مشاهده جزییات کامل

 • 100 مگا بایت فضا
 • 5 گیگا بایت پهنا باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان محل سرور
 • SSD هارد
PELAN-2

مشاهده جزییات کامل

 • 300 مگا بایت فضا
 • 10 گیگا بایت پهنا باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان محل سرور
 • SSD هارد
PELAN-3

مشاهده جزییات کامل

 • 500 مگا بایت فضا
 • 15 گیگا بایت پهنا باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان محل سرور
 • SSD هارد
PELAN-4

مشاهده جزییات کامل

 • 700 مگابایت فضا
 • 20 گیگا بایت پهنا باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان محل سرور
 • SSD هارد
PELAN-5

مشاهده جزییات کامل

 • 1گیگا بایت فضا
 • 30 گیگا بایت پهنا باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان محل سرور
 • SSD هارد
PELAN-6

مشاهده جزییات کامل

 • 1/5گیگا بایت فضا
 • 40 گیگا بایت پهنا باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان محل سرور
 • SSD هارد