پکیج ارسال مطلب خودکار در وردپرس

پکیج بدون پشتیبانی

این محصول پس از نصب فقط ۲۴ ساعت مدت زمان تست و پشتیبانی دارد .

1- آپدیت ثانیه ای (کاری که خارج از حیطه یک انسان است)

2- جمع آوری بی نهایت مطلب

3- انتخاب موضوع

4- انتقال فایل ها به سرور شما

5- قابلیت جایگزینی کلمات هوشمند

توضیحات کامل

پکیج با پشتیبانی یک ساله

یک سال پشتیبانی کامل از پکیج ارائه شده توسط بخش فنی سایت نت بانان.

1- آپدیت ثانیه ای (کاری که خارج از حیطه یک انسان است)

2- جمع آوری بی نهایت مطلب

3- انتخاب موضوع

4- انتقال فایل ها به سرور شما

5- قابلیت جایگزینی کلمات هوشمند

توضیحات کامل

پکیج با پشتیبانی دائمی

این محصول بصورت دائمی تحت حمایت و پشتیبانی نت بانان قرار دارد.

1- آپدیت ثانیه ای (کاری که خارج از حیطه یک انسان است)

2- جمع آوری بی نهایت مطلب

3- انتخاب موضوع

4- انتقال فایل ها به سرور شما

5- قابلیت جایگزینی کلمات هوشمند

توضیحات کامل

اعمال تغییرات در قالب جدید

قرار دادن تغییرات پیشفرض در قالب جدید شما با مهلت تست ۲۴ ساعته از تاریخ اعمال .

1- آپدیت ثانیه ای (کاری که خارج از حیطه یک انسان است)

2- جمع آوری بی نهایت مطلب

3- انتخاب موضوع

4- انتقال فایل ها به سرور شما

5- قابلیت جایگزینی کلمات هوشمند

توضیحات کامل

عیب یابی و حل مشکل بصورت یکبار

در صورت مشکل با فعال کردن این بخش مشکل توسط ما شناسایی و حل می گردد .

1- آپدیت ثانیه ای (کاری که خارج از حیطه یک انسان است)

2- جمع آوری بی نهایت مطلب

3- انتخاب موضوع

4- انتقال فایل ها به سرور شما

5- قابلیت جایگزینی کلمات هوشمند

توضیحات کامل