نرم افزارهای مبتنی بر وب

افزونه برچسب گذاری خودکار تصاویر وردپرس1- قابلیت بریدن تصاویر هنگام برچسب گذاری

2- قابلیت فیلترینگ تصاویر

3- قابلیت برچسب گذاری در زمان بارگذاری و کاهش فشار بروی سرور

4- تراز سازی اتوماتیک برچسب ها در تصاویر

و . . .